Share |  Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
#1PisanieRada Miasta   Wto Maj 23, 2017 7:11 pm


avatar
Administracja
Head admin
Join date : 24/04/2017
Liczba postów : 486
Zobacz profil autora
Rada Miasta


Zwierzchnicy sprawujący pieczę nad miastem. Ustalają uchwały, ustawy oraz przepisy, do których każdy mieszkaniec miasta musi się stosować. Bez wyjątków, nawet oni sami.


Zawód Rady Miasta jest bardzo stary. Wywodzi się jeszcze za czasów osadniczych, gdzie najstarsi z plemienia pełnili niejako rolę przywódców. To oni decydowali o wszelkich prawach oraz zasadach obowiązujących w danej gromadzie. Z czasem, to się zaczęło zmieniać. Owszem, starostwo plemienne było i jest nadal spotykane w czasach aktualnie trwających, ale w mniejszości. Teraz, w większości większych miast oraz przynależnych do niego osad, wsi czy miasteczek funkcjonuje Rada Miasta. Właściwie funkcjonowała, ponieważ po Kosmicznej Epoce Lodowcowej każde z miast, miasteczek, osad, wiosek czy wsi posiada własną Radę Miasta.
Głową Rady Miasta jest prezydent, burmistrz, starosta ewentualnie wójt. Jest to w głównej mierze organ władzy wykonawczej, niemniej ma bardzo duży wpływ na tworzenie ustaw czy uchwał. Bierze udział w dyskusjach dotyczących realizacji pomysłów, stanowi pieczę nad mieszkańcami oraz Radą Miasta, która mu podlega. Organ ten ma również możliwość powołania na stanowiska Rady Miasta członków-co za tym idzie, może ich odwoływać, ale w uzasadnionych przypadkach. To samo tyczy się zawieszenia czy posłania na urlop. Posiada prawo wprowadzania stanu zagrożenia w mieście. Może nakazać zamknąć bramy miasta i otworzyć je w stosownym momencie-przeważnie, kiedy stan zagrożenia przestaje obowiązywać. Nie potrzebuje do tego zgody Wielkiej Rady czy Monarchy danego państwa. Muszą jedynie o takim fakcie powiadomić niezwłocznie Wielką Radę lub Monarchę. Organ ten ma również obowiązek przekazywania miesięcznych sprawozdań z życia miasta oraz spotkań odbywanych z Członkami Rady Miasta. Zastępca tego organu wybierany jest przez Wielką Radę z zaprezentowanych kandydatów przez owy organ. Praca zastępcy polega głównie na pomocy prezydentowi, burmistrzowi, staroście czy wójtowi w wykonywaniu jego obowiązków. W przypadku gdy organ wcześniej wymieniony, nie jest w stanie, z jakichkolwiek powodów pełnić swojej funkcji, zastępca przejmuje jego role do czasu powrotu lub/i wybrania nowego przywódcy Rady Miasta.

Członkowie Rady Miasta to reprezentanci każdej z ras, zamieszkujących dane miasto, osadę, miasteczko, wieś. Rada Miasta, poza jej przewodniczącym i jego zastępcą liczy tylu członków ile jest zamieszkałych ras. Jeśli jedna, to będzie tylko jedna osoba. Zadaniem Członków Rady Miasta, jako organu stanowiącego i kontrolnego w pewnych zadaniach jest przygotowywanie: projektów uchwał, ustaw, pomoc w uchwalaniu budżetu miasta, powoływanie skarbnika/księgowego miasta, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście oraz ziemiach należących do miasta, ustalanie zakresu jednostek pomocniczych (osiedla miasta) czyli przekazywanie składników mienia do korzystania oraz zasad dotyczących przekazywania środków budżetowych miasta na realizację określonych celów/zadań określonych dla tych jednostek. Muszą także podejmować decyzje w sprawie podatków oraz opłat, jak również uchwały dotyczące spraw majątkowych miasta (w skład wchodzi między innymi: zasady obciążania, nabywania oraz zbywania nieruchomości, jak również ich wydzierżawiania czy wynajmowania na określony czas zaproponowany przez burmistrza, zaciągania długoterminowych pożyczek oraz kredytów, zobowiązania dotyczące remontów oraz inwestycji w obrębie miasta oraz ziemiach do niego przynależących, tworzenie oraz przystępowanie do spółek osiedlowych, jak również występowania z nich, tworzenie, likwidacja oraz reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych miasta), podejmowanie uchwał dotyczących współpracy z krajowymi, oraz zagranicznymi miastami, wsiami, osadami oraz miasteczkami. Mają także obowiązek podejmować uchwałę dotycząca herbu oraz hymnu miasta, ustalaniu nazw ulic, placów, parków, pomników oraz nadawanie obywatelstwa miasta, również tego honorowego. Wydawanie dokumentów takich jak dowody tożsamości, akty urodzenia, akty ślubu cywilnego, czy innych niezbędnych dokumentów. Mają także obowiązek nauczać o Starym Świecie, zwłaszcza przestrogi jaka spotkała poprzednie pokolenia. Kadencja Członków Rady Miasta kończy się z chwilą śmierci danego członka. Jego następcą może być ktoś spokrewniony, posiadający ogromną wiedzę na temat Starego Świata lub jest to osoba zupełnie ze Starego Świata.

 
Powrót do góry Go down
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 1 z 1

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Crystal Empire :: 

Administracja

najważniejsze informacje

 :: Agentury
-
Wymiana
Opisy przedstawiające uniwersum świata zostały stworzone przez Administrację Crystal Empire oraz Użytkowników pomagających przy tworzeniu forum na podstawie pomysłów własnych oraz inspiracji różnymi źródłami, zabrania się ich kopiowania. Stronę graficznąforum wykonała Przyczajona Grafika z grupy Monochrome Layouts z pomocą kodów własnych lub w inspiracji kodami znalezionych w różnych miejscach. Za pomoc dziękujemy Moe - Yuriee.
HogwartDream aegyo