Share |  Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down 
#1PisanieWojsko   Nie Mar 11, 2018 2:17 pm


avatar
Administracja
Head admin
Join date : 24/04/2017
Liczba postów : 486
Zobacz profil autora
Wojsko


Każde państwo posiada wojsko, gdyż bez niego ono nie istnieje. Jednak, również Unia Zjednoczonego Kryształowe Królestwo Ziemi jest zabezpieczona na wypadek kolejnego ataku na Błękitną Planetę.
Oddziały Zjednoczone Wojska podlegają oddzielnemu prawu nałożonymi z góry przez hegemonów, jednak działa ono tylko w razie zagrożenia lub, w przypadku niektórych jednostek, gdy ktoś działa na rzecz pozostałych władców.Egzegutorzy


Magnackie Oczy, potocznie zwane Oczami, to nikt inny jak egzekutorzy działający na zlecenie Monarchów oraz Wielkiej Rady. (Profesja niedostępna dla Graczy)
O egzekutorach można było usłyszeć już w czasach Starego Świata. Nazywali byli inaczej katami i zajmowali się wykonywaniem wyroków na łamiących prawo. Okaleczali skazanych albo dokonywali wyroku śmierci. Potrafili także, skutecznie wyciągać prawdę stosując różnego rodzaju techniki cierpień. Zajmowali się również oczyszczaniem miast z padliny. Nie robili oni tego jednak osobiście, a zadanie to, wykonywali pracujący dla nich hycle. Posiadali oni również, za obowiązek prowadzenie domu publicznego. Egzekucje w średniowieczu, zależały od stanu pochodzenia skazanego-rycerzy oraz możnowładców ścinano mieczem, natomiast mieszczan toporem. Uznawano bowiem, że nie są godni, by dokonać egzekucji używając miecza. Chłopów natomiast wieszano. W Starym Świecie, w latach późniejszych, w wielu krajach zawód egzekutora istniał bardzo długo. Katem nie mógł zostać byle kto. Każdy z nich musiał przejść odpowiednie szkolenie, gdyż we wczesnym etapie tortury miały być bolesne, acz nie wywołać trwałych uszkodzeń ciała czy też psychiki. Natomiast, w czasie egzekucji nie spowodować śmierci natychmiast. Egzekutor, przez pewien okres posiadał, tylko dla niego odpowiedni dobór kolorów oraz ubiór. Przeważnie nosił maskę. Jednak nie było to regułą.
Zawód egzekutora, w zmienionej nieco formie, powrócił w roku powstania Kryształowego Królestwa Ziemi. Mianowicie, był to rok 201 P.A.
Tuż po Wielkiej Wojnie. Dekret, który powołał ich ponownie nazywa się Królewski Dekret Prawa, w którym znajduje się § 14. ust. 4: Każdy, kto w rażący sposób tj. będzie stanowić jawne zagrożenie dla Władców oraz Wielkiej Rady Kryształowego Królestwa, jak również przedstawicieli miast, miasteczek, wsi, wiosek, władców państw oraz będzie spiskować na szkodę planety zwanej Ziemią i jej mieszkańców zostanie skazany na najwyższą karę jaką jest śmierć. Wyroku dokona jeden, z wybranych Egzekutorów zwanych inaczej Magnackimi Oczyma lub Oczyma. Ich zadaniem jest złapanie żywego skazanego i doprowadzenie przed oblicze monarchów zaraz po zapadnięciu wyroku. W przypadku wysokiego ryzyka, skazany zostanie usunięty w trybie natychmiastowym zaraz po wydaniu wyroku. Egzekutorzy, mają również obowiązek, obserwować wszystkich mieszkańców Kryształowego Królestwa i donosić o każdych niepokojących wieściach w trybie błyskawicznym. Tożsamość Magnackich Oczu jest tajemnicą wagi państwowej. Każdy Egzekutor został naznaczony pieczęcią, która uniemożliwia im ujawnienie sekretu. Pieczęć ta, jeśli ktoś spróbuje ją złamać, z miejsca zabije Magnackie Oko. Natomiast, ten który próbował ową pieczęć złamać, zostaje uznany za zagrożenie do natychmiastowej eliminacji.
Egzekutorzy noszą metalowe maski zakrywające ich twarz. Nigdy nic nie mówią, a jedyną opcją “rozmowy” z nimi jest telepatia. Potrafią przeniknąć do umysłu danej osoby i odzywać się w jego głowie. Posiadają siwo-czarne ubranie oraz różne części zbroi takie jak nagolenniki czy naramienniki. Mają na sowim wyposażeniu dwa maigczne sejmitary oraz pałają się potężną magią, której praktycznie nikt nie jest się w stanie sprzeciwić. Oczy są tak wyszkoleni, że nie są im w stanie zagrozić nawet najgorsi przestępcy. Posiadają pewną zdolność, która niweluje działanie każdego ataku magicznego, fizycznego czy statystycznego. Mogą tworzyć, używając magii więzi uniemożliwiające ucieczkę. Dodatkowo są bardzo szybcy, silni oraz bardzo inteligentni. Atakowani, nie dostają żadnych obrażeń. Nie ma nikogo, kto byłby w stanie ich dotknąć. Pojawiają się znikąd, niczym cienie. Ich przydomek Magnackie Oczy, tudzież Oczy, wziął się z tego, że obserwują wszystkich, razem czy osobno. Nikt też, nie wie kim są, ale chodzą pogłoski, iż są to najstarsze Anioły Śmierci, które po swojej śmierci stały się jakimiś dziwnymi tworami, które bez namysłu wykonują rozkazy samych Monarchów czy też Wielkiej Rady.

KawaleriaKawaleria to oddział wojsk, których symbolem są wierzchowce. Kiedyś, były to tylko konie, dzisiaj zaś to także magiczne istoty, jak chociażby skrzydlate lwy czy pegazy oraz gryfy.
Oddziały kawalerzystów Kryształowego Królestwa Ziemi stanowią husarzy. W Starym Świecie, od początku XVI wieku do połowy XVIII wieku brała udział na polach bitewnych. Dzięki taktyce szarży oraz specjalnemu uzbrojeniu, jak i taktyce były najskuteczniejszymi rodzajami wojsk w dziejach kawalerii. Jej nazwa ma dwojakie pochodzenie. Pierwszym z nich jest pochodzenie nazwy husaria od serbskiego słowa usar tudzież gusa co oznaczało konnego wojownika, korsarza ewentualnie rozbójnika. Drugim terminem, uznawanym za pochodzenie nazwy to słowo huszár wzięte z języka węgierskiego bedące połączeniem dwóch słów husz (dwadzieścia) oraz ar (lenno lub dobra ziemskie). Historycy uznali, iż nazwa ta została zaciągnięta do języka Polskiego z racji faktu, że pierwsi husarzy pochodzili z terenów Serbii. Pierwsze wzmianki mówiące o pojawieniu się husarii pochodzą z roku 1500 w dokumencie spisanym po łacinie zwanym Regestrum in quo diversi computi ti rationem.... Warto także dodać, że pierwszym, który zwerbował poczty rackie pod sztandar chorągwi nadwornej był Andrzej Kościelecki. Mężczyzna ten był Marszałkiem dworu kardynała Fryderyka Jagiellońskiego, podskarbi wielki koronny od roku 1509 roku. Za datę narodzin, mimo wszystko, husarii uznaje się rok 1503, gdzie sejm powołał do życia pierwsze chorągwie autoramentu narodowego, w tym właśnie husarskie. Wiek XVII stał się początkiem wielkich zwycięstw husarii. To właśnie wtedy otrzymała tytuł najgroźniejszej jazdy świata. Początkiem upadku husarii był początek XVIII wieku. Związane to było z kryzysem państwa oraz stopniowym ubożeniem państwa. Z rokiem 1776 roku, husaria w Polsce przestała istnieć.
Husaria została utworzona ponownie w Kryształowym Królestwie Ziemi w roku 560 Po Apokalipsie, jako oficjalna część wojska. Dokument, który powołał kawalerię do życia nazywa się Królewski Dekret Wojsk Kryształowego Królestwa Ziemi, w którym znajduje się zapis: Z dniem 1 Finerari roku pańskiego 560 P.A powołuje się na nowo, jazdę konną uzbrojoną husarią zwaną. Zostaje jej nadany tytuł narodowej jazdy konnej Kryształowego Królestwa. W szeregi kawalerii może wstąpić każdy, kto ukończył Akademię Wojskową z dyplomem oraz pieczęcią Władz Uczelnianych nie zależnie od płci. Husaria stanowi umundurowane wojska podlegające kodeksowi wojskowemu, którym każdy wojskowy winien zaznajomić się. Husaria jest w stanie spoczynku do czasu wezwania na służbę. Dowódcą sił jazdy konnej jest Rotmistrz, którego rozkazy należy wykonywać bez chwili zawahania. Husaria ściśle współpracuje z każdym oddziałem Rycerzy Zodiaku oraz Strażnikami Miast. Jeśli zajdzie wskazana potrzeba, oddziały husarii mogą zostać wysłane do miast, wsi lub innych powierzchni zamieszkałych. Każdy husarz ma w obowiązku sumiennie i godnie wykonywać służbę wojskową, aby nigdy munduru oraz zbroi nie splamić. Każdy husarz posiada sygnet świadczący o jego przynależności do kawalerii wojskowej. Tak orzeka Władca Kryształowego Królestwa z Wielką Radą na czele.
Uzbrojenie husarii różni się tylko nieznacznie od tego, powszechnie znanego ze Starego Świata. Standardowo jest to zbroja płytowa, która wzmocniona została magią ziemi. Dzięki temu jest bardziej wytrzymalsza i odporniejsza na wszelakie ataki, zarówno fizyczne, jak i magiczne. Znakiem rozpoznawczym nadal pozostają skrzydła, które wykonane są ze stali zmieszaną z perłową oraz diamentową masą. Daje to dodatkowy efekt blasku. Bronią husarii jest zarówno półtorak jak łuki na przemiennie z kuszami. Magia używana jest w ostateczności. Jest jednak, istotnym elementem uzbrojenia kawalerii. Nie wolno jednak używać magii, poza polem bitwy, chyba że jawi się okoliczność zmuszająca do jej użycia. Wierzchowcem kawalerii nadal pozostają konie ze specjalnej hodowli, jak również uskrzydlone Królewskie Lwy czy Królewskie Gryfy jak również Pegazy Królewskie. Z racji różnorodności wierzchowców, wyróżnia się następujące oddziały: Dywizja Naziemna ( konie), Dywizja Naziemno-Powietrzna (gryfy) oraz Dywizja Powietrzna (pegazy). Każda dywizja posiada odmienny mini herb z symbolem zwierzęcia, którego dosiada. Jeden wierzchowiec przypada, aż do śmierci, na jednego jeźdźca. Tylko Rotmistrzowie posiadają białe wierzchowce, jako symbol dowództwa nad danym oddziałem.

KomandosiOddziały specjalne, które składają się z najwybitniejszych jednostek zarówno lądowych, powietrznych jak i morskich. Trzeba nie lada wysiłku, aby zasilić szeregi Oddziałów Specjalnych Kryształowego Królestwa Ziemi.
Oddziałami Specjalnymi Kryształowego Królestwa Ziemi są wybitnie uzdolnione jednostki wojskowe wybierane za zasługi wojskowe, doświadczenie z pozostałych jednostek wojskowych. Trzeba także ukończyć odpowiednie szkolenia wojskowe, poza ukończeniem Akademii. Płeć nie jest wyznacznikiem, kto zostaje przyjęty w szeregi Oddziałów Specjalnych.
Za czasów Starego Świata, komandosów, jednostki specjalne nazywano elitarne jednostki wojskowe i policyjnych. Wykonywały zadania nadzwyczajne, w trudnych warunkach, w których żadne inne jednostki nie miały by szans. Składały się z pomniejszych grup żołnierzy tudzież funkcjonariuszy. Określenie komandos pochodzi od portugalskiego słowa comando co oznacza rozkaz. W tamtym okresie nazwa ta pochodziła od burskich oddziałów o charakterze militarnym zwanych kommando. Wsławiły się one walkami partyzanckimi z armią brytyjską podczas wojen burskich. Brytyjczycy zaś zaczerpnęli owe słowo podczas II Wojny Światowej, którzy nazywali Commandosów oddziały przeznaczone do działań rajdowych na terenach okupowanych przez przeciwnika.
Oddziały Specjalne Kryształowego Królestwa zostały powołane w roku 450 P.A. Mówi o tym Królewski Dekret Wojsk Kryształowego Królestwa Ziemi, w którym znajduje się zapis: Z dniem 4 Nire roku pańskiego 450 P.A, powołuje się umundurowaną oraz uzbrojoną formację wojskową zwaną komandosami. Zostaje im nadany tytuł narodowych sił zbrojnych Kryształowego Królestwa Ziemi. W szeregi komandosów może wstąpić każdy, kto ukończył Akademię Wojskową, zdobył konieczne doświadczenie, zdobył zasługi wojenne, na służbie w jakimkolwiek oddziale dziesięć lat służby wojskowej. Komandosi stanowią umundurowane wojska podlegające kodeksowi wojskowemu, którym każdy wojskowy winien zaznajomić się. Komandosi są w stanie spoczynku do czasu wezwania na służbę. Dowódcą sił komandosów jest Generał, którego rozkazy należy wykonywać bez chwili zawahania. Komandosi ściśle współpracują z każdym oddziałem Rycerzy Zodiaku oraz Strażnikami Miast jak i pozostałymi oddziałami wojskowymi. Jeśli zajdzie wskazana potrzeba, oddziały komandosów mogą zostać wysłane do miast, wsi lub innych powierzchni zamieszkałych. Każdy samuraj ma w obowiązku sumiennie i godnie wykonywać służbę wojskową, aby nigdy munduru oraz zbroi nie splamić. Każdy komandos posiada sygnet świadczący o jego przynależności do komandosów oraz specjalne odznaczenia noszone w widocznym miejscu. Tak orzeka Władca Kryształowego Królestwa z Wielką Radą na czele.
Uzbrojenie Oddziałów Specjalnych stanowi zbroja nasączona każdym pierwiastkiem magicznym w stopniu częściowo niwelującą częściowo obrażenia magiczne jak i fizyczne. Specjalny stop metalu, z jakiego jest wykonana stanowi ściśle tajną recepturę znaną tylko nielicznym. Jej ujawnienie może zagrozić śmiercią z racji najwyższej rangi tajemnicy wojskowej. Używają, specjalnych, zrobionych tylko dla nich umagicznionej broni białej. Każdy oręż posiada, wygrawerowane runiczne symbole, które lśnią podczas ich używania. Komandosi nie muszą nosić uzbrojenia podczas spoczynku. Muszą jednak posiadać w widocznym miejscu odznaczenia.

PiechotaNaziemne wojska poruszające się po lądzie bez żadnego wierzchowca. Uzbrojeni w oręż jakim jest tarcza, miecz oraz magia wspierają pozostałe, naziemne wojska Kryształowego Królestwa Ziemi.
Oddziały piechoty Wojsk Kryształowego Królestwa Ziemi stanowią samuraje. Za czasów Starego Świata pojawili się na przełomie VII oraz VIII wieku n.e , prawdopodobnie w Okresie Yamato. Zapewne, ich pojawienie się miało związek ze zmianami politycznymi Japonii. Od czasu powstania, w roku 702 Kodeksu Taihō mówiącym o oddaniu w ręce władzy cesarza panowania nad krajem, jak i ziemie, które należały do poszczególnych rodów, narodził się okres tworzenia federalnych struktur zwanych Shōen. Te były zarządzane przez gubernatorów. Dzięki temu zaczęły powstawać oddziały zbrojne podporządkowane właścicielom mające chronić ich majątki. Na zlikwidowanie tych oddziałów uznaje się rok 1871, w którym zniesiono wszystkie tytuły samurajów, mimo wielu protestów. Nazwa samuraj, to nic innego jak wojownik. Wwodzi się ona od archetypicznego czasownika saburau. Ten z czasem przeszedł fonetyczną przemianę w samurau co znaczyło służyć panu. W pierwotnych zamierzeniach byli świtą na usługach bogatych dostojników japońskich. Samurajowie określani byli również jako rycerze japońscy o nazwie bushi. Było wiele szkół samurajskich, ale we wszystkich przewijał się jeden motyw-szybkie zadawanie śmierci, co przeważnie skutkowało odebraniem życia sobie nawzajem.
Samurajowie ponownie powołani zostali, oficjalnie w szeregi wojsk Kryształowego Królestwa Ziemi w roku 345 Po Apokalipsie. Dokumentem, który mówi o powołaniu samurajów nosi nazwę Królewski Dekret Wojsk Kryształowego Królestwa Ziemi. Można w nim znaleźć następujący zapis: Z dniem 14 Denir roku pańskiego 345 P.A, powołuje się umundurowaną oraz uzbrojoną formację wojskową zwaną samurajowie. Zostaje jej nadany tytuł narodowej piechoty Kryształowego Królestwa. W szeregi samurajów może wstąpić każdy, kto ukończył Akademię Wojskową z dyplomem oraz pieczęcią Władz Uczelnianych, nie zależnie od płci oraz z dyplomem ukończenia Akademii Sztuk Walki Samurajskiej. Samurajowie stanowią umundurowane wojska podlegające kodeksowi wojskowemu, którym każdy wojskowy winien zaznajomić się. Samurajowie są w stanie spoczynku do czasu wezwania na służbę. Dowódcą sił piechoty jest Shōgun, którego rozkazy należy wykonywać bez chwili zawahania. Samurajowie ściśle współpracują z każdym oddziałem Rycerzy Zodiaku oraz Strażnikami Miast. Jeśli zajdzie wskazana potrzeba, oddziały samurajów mogą zostać wysłane do miast, wsi lub innych powierzchni zamieszkałych. Każdy samuraj ma w obowiązku sumiennie i godnie wykonywać służbę wojskową, aby nigdy munduru oraz zbroi nie splamić. Każdy samuraj posiada sygnet świadczący o jego przynależności do piechoty oraz Daishō czyli miecz wakizashi oraz katana. Tak orzeka Władca Kryształowego Królestwa z Wielką Radą na czele.
Uzbrojenie samurajów nie różni się zbytnio od tego, co było wcześniej. Ō-yoroi dalej jest ich symbolem. Została wzmocniona poprzez zmianę magię ziemi oraz specjalnego stopu metali, których stop jest ściśle tajną recepturą. Każdy Shōgun, będący dowódcą oddziałów samurajskich, posiada hełm z wielkimi rogami oraz złotymi ornamentami, jako symbol dowództwa nad oddziałami. Samurajowie, nie mają obowiązku, jak to miało miejsce w czasach zamierzchłych nosić specjalnych fryzur oraz strojów. Ubiór samuraja, w czasie spoczynku jest indywidualną sprawą.
Wyróżnia się dwa oddziały piechoty: lekkozbrojna oraz ciężko zbrojna. Każda z formacji posiada własny herb-lekko zbrojna dwa skrzyżowane wakizashi zaś ciężko zbrojna dwie skrzyżowane katany.

Rycerze ZodiakuNiepozorni mieszkańcy, którzy w czasie zagrożenia są gotowi poświęcić życie w walce ze złem. Są szanowanymi obywatelami Larnwick. Nikt jednak nie wie, kiedy spotka go przeznaczenie zostania Rycerzem Zodiaku, zatem takim kim kimś może być nawet nastolatek.
Rycerze Zodiaku stacjonują w każdym dużym mieście Kryształowego Królestwa Ziemi. Mają obowiązek chronić, zarówno miejsce zamieszkania jak i jego okolice-czyli pomniejsze miasteczka, wioski czy niewielkie wsie. Pod ich jurysdykcją są także lasy, góry, jeziora czyli pozostałe okolice zamieszkane przez zwierzęta. Jednym słowem mają bronić wszystkiego, co jest pod ich opieką. To tacy strażnicy, którzy nie wyróżniają się niczym. Wyglądają i zachowują się jak zwyczajni mieszkańcy, kiedy nie pełnią swojej służby. Mają zwyczajne życie, zwyczajną pracę. Niemniej, są blisko nas i w każdej chwili gotowi są bronić tego, co najważniejsze.
Historia Rycerzy Zodiaku zaczyna się w Pałacu Apokalipsy. Nikt nie wie, kim byli pierwsi Rycerze, ani jakie były moce ich gwiazdozbiorów.. W każdym bądź razie, zostali oni wezwani do Apokalipsy. Dwanaścioro wybrańców, z różnych światów dostali zaszczyt poznania Wielkiego Stwórcy. Otrzymali oni moce dwunastu gwiazdozbiorów. Jak to wyglądało? Apokalipsa, wraz z Solarą stworzyli niewielkie kryształy. Mieniły się one barwą nocnego nieba, a w ich środku lśniły gwiazdy wybranego gwiazdozbioru. Każde świecidełko wybrało swojego właściciela. Zostały one zamknięte w specjalne kompaktowe zegarki na rękę. Wystarczyło tylko nacisnąć dwa guziczki, aby klapka ochronna otworzyła się. Wtedy kryształ zaczynał lśnić, a jego blask zamieniał się w kawałki zbroi, która pokrywała ciało Rycerza Zodiaku. Dzięki temu zyskiwali całkowity dostęp do mocy Gwiazdozbiorów. Mieli oni za zadanie ochraniać wszystkie światy, jak tylko pojawiło się zagrożenie. Otrzymali także możliwość użycia swojej siły. Nazywano to Formą Astralną, w którym Rycerze Zodiaku mogli użyć pełni swoich mocy. Wiązało się to jednak z wielkim ryzykiem. Podczas używania tego stanu, energia życiowa Rycerzy Zodiaku została pochłaniana. Im dłużej jej używali, tym byli bliżej śmierci. Dlatego dostali przykazanie, aby tej mocy użyć tylko w ostateczności. By móc użyć tej formy, musieli wyjąć kryształ z ochraniacza i włożyć go w specjalne miejsce na zbroi, które znajdowało się tam, gdzie było ich serce.
Wszystko szło bardzo dobrze, do czasu, aż pojawiła się Cisza. Wszystkich, dwunastu Rycerzy Zodiaku spotkała śmierć na polu bitwy. Nie byli oni w stanie zwalczyć czegoś co zatrzymywało czas. Niemniej, to dzięki nim Cisza następowała dużo wolniej niż dotychczas. To dzięki zużyciu całej swojej mocy, mogli chociaż w niewielkim stopniu spróbować powstrzymać. Użyli w pełni swojej mocy z Formy Astralnej, oddając w zamian swoje życia. Niestety, nie dane było, aby powrócili do życia, gdyż tak działała Forma Astralna. Coś za coś. Równoważna wymiana, od której nie można było uciec. Apokalipsa zadecydował, że nigdy więcej nie powoła Rycerzy Zodiaku do służby. Nastała Kosmiczna Epoka Lodowcowa, po której zapomniano o Rycerzach Zodiaku.
Ci jednak powrócili, w momencie kiedy życie na planetach powróciło. Solara namówiła swego męża, że nie może zostawić światów bez opieki. Bogowie nie mogą przecież interweniować za mocno w świat istot żywych. Ktoś musi walczyć za nich. Apokalipsa zgodził się na to. Powołał, na każdej Planecie Rycerzy Zodiaku. Oczywiście, każda frakcja posiadała inną moc Gwiazdozbioru. Nie ma tak, że dany Rycerz Zodiaku się powtarza. Tylko Apokalipsa był w stanie stworzyć coś tak unikalnego i wspaniałego. Niestety, jeden z oddziałów ziemskich, został zamordowany. Przeżyła tylko jedna osoba. W sumie cudem. Bestie, które stworzyła Cisza zaatakowały ledwo rozbudowane miasto Larnwick. Na miejsce poległych, zaczęto szukać następców.
Podobnie jak za czasu pierwszych Rycerzy Zodiaku, powołanie takiego polega na obserwacji reakcji Kamienia Gwazdozbiorycznego, który wybiera czy raczej powołuje nowego Rycerza Zodiaku. Nie ważne jakiej jest rasy, czy jest biedny czy bogaty. Jeśli Kamień zadecyduje nie ma odwołania. Zostaje Rycerzem Zodiaku i musi się liczyć z odpowiedzialnością, jaka na niego zaczyna spoczywać. Mają swoje życie, nie tracą go, niemniej muszą być gotowi do tego, że jeśli zostaną wezwani, nie mogą się sprzeciwić. To ich obowiązkowa służba. Skąd będą wiedzieć, kiedy nadchodzi ich czas? Kamienie zaczną wydawać specyficzny dźwięk oraz zaczną regularnie błyszczeć. Mają, jako jedyne zdolność do wykrywania wszelakiego zła, nawet jeśli to zbliża się z kosmosu. Jednakże jest to odległość nie dalsza jak do Księżyca. Rycerze Zodiaku mogą także porozumiewać się ze sobą za pomocą owych kamieni. Reagują one tylko na swoich właścicieli i są połączone magiczną nicią ze sobą.
Kamienie te są dożywotnio połączone z Rycerzem Zodiaku. Jeśli jednak, kamień zostanie oderwany od Rycerza Zodiaku, ten zapada w stan zbliżony do śmierci klinicznej. Jedyna opcją, aby przywrócić Rycerza do życia, to zwrócenie jego kamienia. Często też, kamienie są celem złych istot, które chcą posiąść ich moc. Dlatego Rycerze Zodiaku muszą trzymać w tajemnicy, gdzie trzymają kryształy. Aktualnie, nie muszą być one ukrywane w kompaktowym zegarku. Rycerz sam wybiera sobie przedmiot, w którym zostanie ukryty.
Zbroje Rycerzy Zodiaków na ogół są złote. Jednakże zdarzają się mieszane kolory. Niemniej złoty kolor jak i czerwona peleryna zawsze dominuje. Jedynie, Zbroja Dowódcy Rycerzy Zodiaku nieco się różni. Posiada dobrze widoczny atrybut gwiazdozbioru jakiego moc posiada. Jeśli np. jest to Gwiazdozbiór Smoka, posiada chociażby hełm w kształcie smoka, rękawice o ostrych szponach itd. Natomiast Forma Astralna sprawia, że każdy Rycerz jej używający posiada aurę. która przypomina kształt gwiazdozbioru jakiego moc posiada, tudzież tego komu został poświęcony. Można by rzecz, że moc gwiazdozbiorów to tak naprawdę moc użyczona wybranym przez tych, którzy zmarli, a ich dusze umieszczono na wieki w gwiazdozbiorach. Każdy oddział Rycerzy Zodiaku posiada Boskiego Opiekuna, który przyjmuje formę zwierzęcia. Boski Opiekun Potrafi porozumiewać się we wszystkich językach, ale rozmawia tylko gdy jest sam na sam z Rycerzami. W innym wypadku udaje zwykłe stworzenie.

Strażnicy MiastApologeci, to nikt inny jak Strażnicy Miast wybierani przez przeznaczenie, zgodnie z magiczną nicią przeznaczenia.
Apologeci Miast to wybrani, przez nić czasu istoty z przeróżnych części wszechświata. Dostają oni zadanie, które jest wręcz najwyższej wagi. Stanowią bowiem ostateczną linie obrony każdego z miast. Dotyczy to nie tylko tych ziemskich, ale także innych światów. My jednak, skupimy się na tych, którzy zamieszkiwali Błękitną Planetę. Legenda Strażników Miast sięga, aż Starego Świata, począwszy od starożytnych cywilizacji takich jak chociażby Majowie, Aztekowie, Grecy czy nawet Egipt. To właśnie ich wizerunki można było spotkać na wszelakich malowidłach na całym świecie.
Strażnika Miasta wybiera magiczny kryształ. Dokładniej jest ich pięć. Warto wspomnieć, że owe minerały, pojawiały się zaraz po Kosmicznej Epoce Lodowcowej(na każdej planecie), w miejscu, w którym pojawiały się zalążki miast i zostawały już na zawsze. Dla przykładu, w Larnwick takim miejscem jest Plac Pięciu Kryształów. Nikt do końca nie wie, kim są owe kryształy. Tak, nawet Apokalipsa i Solara nie są wstanie zrozumieć, czym one dokładnie są. Jedna z teorii opowiada, iż to jakiś rodzaj nowej energii magicznej, która reaguje na określoną nić magiczna. Odkryto jednak, że każdy kamień jest wyznacznikiem pięciu zdolności: cień-czyli ten, który zabija po cichu, miecz-ten, który ochrania oraz walczy mieczem, siłą czyli ten, który kontroluje siłę, magia czyli ten, który kontroluje magię oraz mądrość czyli ten, który kieruje się mądrością. Wszyscy, zastanawiali się dlaczego akurat takie, a nie inne wyznaczniki. Otóż, każdy wybrany Strażnik, kierował się wspomnianymi zdolnościami. Ten, który był cieniem, potrafił skutecznie zabijać korzystając z mroku, będący mieczem używał oręż, aby bronić, ale też walczyć nim, będący siłą, potrafił z niej mądrze korzystać, będący magią potrafił zagłębić się w tajniki magii i używać jej zarówno do obrony, walki jak i opieki, a ten który był mądrością, prezentował się niesamowitą mądrości przewyższającą niekiedy, nawet samych Bogów.
Magiczne Kryształy wybierają, spośród wszystkich istot we wszechświecie Apologetów Miast. Ich wybór nie jest przypadkowy, jednak miasto, do którego trafią jest losową sytuacją. Nikt nigdy nie wie do jakiego miejsca trafi. Strażnicy, wybierani są według wcześniej podanych zdolności. Przyszli Strażnicy, zostają teleportowani w miejsce zgromadzenia pięciu kryształów. Następnie, mają przywilej porozmawiania z duchem swojego poprzednika. Tak, Nowy Strażnik zostaje wybrany dopiero po śmierci poprzedniego. Kryształy połączone są magicznie oraz fizycznie ze Strażnikami. Jeśli im coś się dzieje, to Apologeci to odczują i na odwrót. Dlatego, tak istotne jest, aby chronić kryształy. Mimo, że te posiadają magiczną ochronę, można ją przełamać. Potrzeba lat, aby ją rozpracować, jednak jest to możliwe. Jeśli Strażnik umrze, kryształ rozsypuje się. Powstaje na jego miejscu, kolejny. Potrzeba jednak kilku tygodni, nim pojawi się nowy kamień oraz nowy strażnik. Strażnicy, czy tego chcą czy nie, muszą mieszkać tam, gdzie pełnią swoje nowe obowiązki. Oczywiście, mogą wrócić do domu, ale zawsze będą odczuwać dyskomfort, który znika, gdy wrócą do siebie do domu.
Zadaniem Strażników jest ochrona każdego miasta oraz terenów do niego przynależących. Posiadają ogromną magiczną moc oraz umiejętności bojowe. Potrzeba nie lada wysiłku, aby ich móc chociaż dotknąć podczas walki. Niemniej, można ich zranić czy zabić. Nie są nieśmiertelni. Ich moce są wspierane przez kryształy, dlatego te bywają często celem ataku podczas wojny. Strażnicy, mają też za zadanie nauczać innych, w zależności co reprezentują, taką wiedzę przekazują. Oczywiście w granicach rozsądku. Strażnicy są ostateczną linią obrony każdego miasta. Współpracują z Rycerzami Zodiaków oraz Oddziałami Wojsk Kryształowego Królestwa. Podczas spoczynku są zwykłymi mieszkańcami, mających życie jak każdy inny.

 
Powrót do góry Go down
Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry 
Strona 1 z 1

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Crystal Empire :: 

Administracja

najważniejsze informacje

 :: Biblioteka :: Nowa Ziemia bez tajemnic
-
Wymiana
Opisy przedstawiające uniwersum świata zostały stworzone przez Administrację Crystal Empire oraz Użytkowników pomagających przy tworzeniu forum na podstawie pomysłów własnych oraz inspiracji różnymi źródłami, zabrania się ich kopiowania. Stronę graficznąforum wykonała Przyczajona Grafika z grupy Monochrome Layouts z pomocą kodów własnych lub w inspiracji kodami znalezionych w różnych miejscach. Za pomoc dziękujemy Moe - Yuriee.
HogwartDream aegyo